Danh sách các doanh nghiệp đã được cấp Giấy phép bưu chính

Danh sách các doanh nghiệp đã được cấp Giấy phép bưu chính
Cập nhật: 6/27/2014 10:19:31 PM
Minh-Ngoc Danh sách các doanh nghiệp đã được cấp Giấy phép bưu chính

Cập nhật đến ngày 4/4/2014


1. Công ty cổ phần chuyển phát nhanh hàng không Đông Nam Á (ASEAN)
Số Giấy phép: 365/GP-BTTTT
Ngày cấp phép: 05/11/2007
Phạm vi cung ứng dịch vụ: Trong nước
Thời hạn được cấp phép: 05 năm


2. Công ty cổ phần chuyển phát nhanh Bưu điện (EMS)
Số Giấy phép: 445/GP-BTTTT
Ngày cấp phép: 28/11/2007
Phạm vi cung ứng dịch vụ: Trong nước và Quốc tế
Thời hạn được cấp phép: 10 năm


3. Công ty cổ phần Hợp Nhất Việt Nam (HỢP NHẤT)
Số Giấy phép: 392/GP-BTTTT
Ngày cấp phép: 12/11/2007
Phạm vi cung ứng dịch vụ: Trong nước
Thời hạn được cấp phép: 10 năm


4. Công ty cổ phần thương mại và chuyển phát nhanh Nội Bài (NETCO)
Số Giấy phép: 353/GP-BTTTT
Ngày cấp phép: 01/11/2007
Phạm vi cung ứng dịch vụ: Trong nước
Thời hạn được cấp phép: 10 năm


5. Công ty cổ phần bưu chính viễn thông Sài Gòn (SPT)
- Số Giấy phép: 393/GP-BTTTT
Ngày cấp phép: 12/11/2007
Phạm vi cung ứng dịch vụ: Trong nước
Thời hạn được cấp phép: 10 năm
- Số Giấy phép: 1262/GP-BTTTT
Ngày cấp phép: 26/08/2008
Phạm vi cung ứng dịch vụ: Quốc tế
Thời hạn được cấp phép: 10 năm


6. Công ty cổ phần chuyển phát nhanh Kerry TTC 
(Tên cũ Công ty: Công ty cổ phần Tín Thành)
- Số Giấy phép: 354/GP-BTTTT
Ngày cấp phép: 1/11/2007
Phạm vi cung ứng dịch vụ: Trong nước 
Thời hạn được cấp phép: 10 năm
Giấy phép điều chỉnh (lần 1): 228/GP-BTTTT cấp ngày 18/06/2013 (là bộ phận không tách rời Giấy phép số 354/GP-BTTTT)
- Số Giấy phép: 199/GP-BTTTT
Ngày cấp phép: 31/01/2008
Phạm vi cung ứng dịch vụ: Quốc tế 
Thời hạn được cấp phép: 10 năm
Giấy phép điều chỉnh (lần 1): 227/GP-BTTTT cấp ngày 18/06/2013 (là bộ phận không tách rời Giấy phép số 199/GP-BTTTT)


7. Công ty CP bưu chính Viettel
-Số Giấy phép: 352/GP-BTTTT
Ngày cấp phép: 01/11/2007
Phạm vi cung ứng dịch vụ: Trong nước
Thời hạn được cấp phép: 10 năm
Giấy phép điều chỉnh lần 1: 211/GP- BTTTT ngày 6/6/2013 (là bộ phận không tách rời của Giấy phép bưu chính số 352/GP-BTTT)
 
- Số Giấy phép: 157/GP-BTTTT
Ngày cấp phép: 11/02/2011
Phạm vi cung ứng dịch vụ: Quốc tế
Giấy phép điều chỉnh lần 1: 210/GP- BTTTT ngày 6/6/2013 (là bộ phận không tách rời của Giấy phép bưu chính số 157/GP-BTTT)
 
8. Công ty cổ phần thương mại và dịch vụ chuyển phát nhanh Tân Sơn Nhất
Số Giấy phép: 472/GP-BTTTT
Ngày cấp phép: 27/03/2008
Phạm vi cung ứng dịch vụ: Trong nước
Thời hạn được cấp phép: 10 năm


9. Công ty TNHH Thương mại và giao nhận quốc tế Đà Nẵng
- Số Giấy phép: 686/GP-BTTTT
Ngày cấp phép: 05/05/2008
Phạm vi cung ứng dịch vụ: Trong nước
Thời hạn được cấp phép: 10 năm
- Số Giấy phép: 474/GP-BTTTT
Ngày cấp phép: 14/4/2009
Phạm vi cung ứng dịch vụ: Quốc tế
Thời hạn được cấp phép: 10 năm
 
- Xác nhận việc đăng ký làm đại lý chuyển phát thư cho tổ chức chuyển phát nước ngoài
Số: 3716/XN-BTTTT
Ngày cấp : 19/11/2009
10. Công ty cổ phần thương mại và dịch vụ chuyển phát nhanh Thành Lộc
Số Giấy phép: 764/GP-BTTTT
Ngày cấp phép: 21/05/2008
Phạm vi cung ứng dịch vụ: Trong nước
Thời hạn được cấp phép: 10 năm


11.  Công ty TNHH TNT VIETTRANS EXPRESS WOULDWIDE (VIỆT NAM)
Số Giấy phép: 1224/GP-BTTTT
Ngày cấp phép: 20/08/2008
Phạm vi cung ứng dịch vụ: Trong nước và Quốc tế
Thời hạn được cấp phép: 10 năm


12. Công ty TNHH vận tải Việt Đức
Số Giấy phép: 1617/GP-BTTTT
Ngày cấp phép: 27/10/2008
Phạm vi cung ứng dịch vụ: Trong nước
Thời hạn được cấp phép: 10 năm
13. Công ty TNHH vận tải BUS Hải Phòng
Số Giấy phép: 1545/GP-BTTTT
Ngày cấp phép: 17/10/2008
Phạm vi cung ứng dịch vụ: Các tỉnh thành phố trực thuộc Trung ương: Hà Nội, Hải Phòng, Hải Dương, Thái Bình, Nam Định, Hưng Yên
Thời hạn được cấp phép: 10 năm


14. Công ty cổ phần hai bốn bảy
Số Giấy phép: 1544/GP-BTTTT
Ngày cấp phép: 17/10/2008
Phạm vi cung ứng dịch vụ: Trong nước
Thời hạn được cấp phép: 10 năm


15. Công ty TNHH thương mại và dịch vụ Song Bình
- Số Giấy phép: 1754/GP-BTTTT
Ngày cấp phép: 25/11/2008
Phạm vi cung ứng dịch vụ: Trong nước và quốc tế
Thời hạn được cấp phép: 10 năm
- Số Giấy phép: 1363/XN-BTTTT
Ngày cấp phép: 30/9/2009
Là Đại lý chuyển phát thư cho công ty chuyển phát nhanh Federal Express (Federal Express, Pacific Inc. FedEx)
Dịch vụ: Giao nhận và chuyển phát nhanh thư, tài liệu của khách hàng khi sử dụng dịch vụ của hãng FedEx.


16. Công ty TNHH Vận tải Hoàng Long
Số Giấy phép: 479/GP-BTTTT
Ngày cấp phép: 14/4/2009
Phạm vi cung ứng dịch vụ: Tại các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương: Hải Phòng, Hà Nội, Thái Bình, Quảng Ninh, Nam Định, Hà Nam, Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế, Đà Nẵng, Bình Định, Khánh Hòa, Bình Thuận, Tp Hồ Chí Minh.
Thời hạn được cấp phép: 10 năm


17. Công ty cổ phần dịch vụ hàng không sân bay Nội Bài 
Số Giấy phép: 498/GP-BTTTT
Ngày cấp phép: 17/4/2009
Phạm vi cung ứng dịch vụ: Trong nước
Thời hạn được cấp phép: 10 năm
18. Tổng công ty Bưu chính Việt Nam
Số Giấy phép: 556/GP-BTTTT
Ngày cấp phép: 28/4/2009
Phạm vi cung ứng dịch vụ: Trong nước và Quốc tế
Thời hạn được cấp phép: 10 năm


19. Công ty Cổ phần Chuyển phát nhanh quốc tế Hợp Nhất
Số Giấy phép: 828/GP-BTTTT
Ngày cấp phép: 17/6/2009
Phạm vi cung ứng dịch vụ: Trong nước và quốc tế


20. Công ty Cổ phần dịch vụ và chuyển phát nhanh Trường Thịnh
Số Giấy phép: 1173/GP-BTTTT
Ngày cấp phép: 19/8/2009
Phạm vi cung ứng dịch vụ: Trong nước
21.  Công ty cổ phần giao nhận hàng hóa Sài Gòn
Số Giấy phép: 1812/GP-BTTTT
Ngày cấp phép: 18/12/2009
Phạm vi cung ứng dịch vụ: Trong nước


22. Công ty cổ phần tiếp vận thế giới chuyển phát nhanh
Số Giấy phép: 1899/GP-BTTTT
Ngày cấp phép: 31/12/2009
Phạm vi cung ứng dịch vụ: Trong nước và Quốc tế


23. Công ty cổ phần chuyển phát nhanh quốc tế Việt
Số Giấy phép: 1900/GP-BTTTT
Ngày cấp phép: 31/12/2009
Phạm vi cung ứng dịch vụ: Trong nước


24. Công ty TNHH chuyển phát nhanh DHL-VNPT
Số Giấy phép: 538/GP-BTTTT
Ngày cấp phép: 16/4/2010
Phạm vi cung ứng dịch vụ: Quốc tế


25. Công ty Cổ phần tổ hợp thương mại Kiều Gia
Số Giấy phép: 1330/GP-BTTTT
Ngày cấp phép: 8/9/2010
Phạm vi cung ứng dịch vụ: Tại các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương: Hà Nội, Vĩnh Phúc, TP. Hồ Chí Minh


26. Công ty TNHH Phúc Vinh
Số Giấy phép: 1488/GP-BTTTT
Ngày cấp phép: 6/10/2010
Phạm vi cung ứng dịch vụ: Trong nước


27. Công ty TNHH Babylon
Số Giấy phép: 1701/GP-BTTTT
Ngày cấp phép: 11/11/2010
Phạm vi cung ứng dịch vụ: Trong nước


28. Công ty Cổ phần cung ứng dịch vụ bưu chính
Số Giấy phép: 1808/GP-BTTTT
Ngày cấp phép: 25/11/2010 
Phạm vi cung ứng dịch vụ: Trong nước


29. Công ty Cổ phần UPS Việt Nam
Số Giấy phép: 1917/GP-BTTTT
Ngày cấp phép: 10/12/2010
Phạm vi cung ứng dịch vụ: Quốc tế
30. Công ty Cổ phần thương mại giao nhận Ba Sáu Năm
Số Giấy phép: 683/GP-BTTTT
Ngày cấp phép: 09/05/2011
Phạm vi cung ứng dịch vụ: Trong nước


31. Công ty Cổ phần chuyển phát nhanh Sunshine
Số Giấy phép: 684/GP-BTTTT
Ngày cấp phép: 09/05/2011
Phạm vi cung ứng dịch vụ: Trong nước


32. Công ty Cổ phần thương mại và chuyển phát nhanh Nội Bài
Số Giấy phép: 980/GP-BTTTT
Ngày cấp phép: 30/06/2011
Phạm vi cung ứng dịch vụ: Quốc tế


33. Công ty cổ phần TEC Việt Nam
Ngày cấp 27/7/2010 
Số GP: 1086/GP-BTTTT.
Phạm vi: trong nước. 
Thời hạn : 10 năm
 
34. Công ty CP thương mại và CPN Kim Mã.
Ngày cấp 23/8/2010. 
Số GP: 1234/GP-BTTTT. 
Phạm vi: trong nước. 
Thời hạn: 10 năm 


35. Công ty TNHH Dịch vụ giao nhận vận tải quốc tế Thái Bình Dương.
Ngày cấp 03/11/2011. 
Số GP: 1817/GP-BTTTT. 
Phạm vi: Trong nước 
Thời hạn: 10 năm
Ngày cấp 03/11/2011. 
Số GP: 1818/GP-BTTTT. 
Phạm vi: Quốc tế 
Thời hạn: 10 năm
36. Công ty cổ phần Thuận Thảo.
Ngày cấp 01/08/2011. 
Số GP: 1195/GP-BTTTT. 
Phạm vi: Trong nước. 
Thời hạn: 10 năm


37. Công ty TNHH một thành viên Hai Bốn Giờ.
Ngày cấp 18/11/2011. 
Số GP: 1916/GP-BTTTT. 
Phạm vi: Trong nước.
Thời hạn: 10 năm


38. Công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại dịch vụ và chuyển phát nhanh không gian
Ngày cấp 28/12/2011.
Số GP: 2335/GP-BTTTT
Phạm vi: Trong nước.
Thời hạn: 10 năm.


39. Công ty trách nhiệm hữu hạn quốc tế Yên Chi
Ngày cấp 05/01/2012.
Số GP: 41/GP-BTTTT
Phạm vi: Trong nước, quốc tế.
Thời hạn: 10 năm
 
40. Công ty cổ phần dịch vụ chuyển phát nhanh JUMBO
Ngày cấp 09/02/2012.
Số GP: 232/GP-BTTTT
Phạm vi: Trong nước.
Thời hạn: 10 năm
 
41. Công ty cổ phần chuyển phát nhanh Muôn Phương
Ngày cấp 21/02/2012.
Số GP: 287/GP-BTTTT
Phạm vi: Trong nước.
Thời hạn: 10 năm
 
42. Công ty cổ phần chuyển phát Hợp nhất Đại Quân
Ngày cấp 15/03/2012.
Số GP: 426/GP-BTTTT
Phạm vi: Trong nước.
Thời hạn: 10 năm
 
43. Công ty TNHH thương mại - vận chuyển Trung Thành
Ngày cấp 22/03/2012.
Số GP: 469/GP-BTTTT
Phạm vi: Trong nước.
Thời hạn: 10 năm
 
44. Công ty cổ phần Seabornes và Đối tác
Ngày cấp 11/04/2012.
Số GP: 593/GP-BTTTT
Phạm vi: Trong nước.
Thời hạn: 10 năm
 
45. Công ty cổ phần vận tải Sài Gòn
Ngày cấp 25/06/2012.
Số GP: 1128/GP-BTTTT
Phạm vi: Trong nước.
Thời hạn: 10 năm
 
46. Công ty TNHH NPV EXPRESS & LOGISTICS
Ngày cấp 25/06/2012.
Số GP: 1810/GP-BTTTT/1811/GP-BTTTT
Phạm vi: Trong nước.
Thời hạn: 10 năm


47. Công ty cổ phần tốc độ Ánh Sáng
Ngày cấp: 30/7/2012
Phạm vi: Trong nước
Thời hạn: 10 năm
48. Công ty cổ phần Bưu chính Thành phố
Ngày cấp 13/08/2012.
Số GP: 1439/GP-BTTTT
Phạm vi: Liên tỉnh
Thời hạn: 10 năm
 
49. Công ty TNHH một thành viên vận tải và chuyển phát nhanh An Pha
Ngày cấp 13/08/2012.
Số GP: 1440/GP-BTTTT
Phạm vi: Liên tỉnh
Thời hạn: 10 năm
 
Ngày cấp 13/08/2012.
Số GP: 1452/GP-BTTTT
Phạm vi: Quốc tế
Thời hạn: 10 năm
 
50. Công ty cổ phần thương mại và dịch vụ chuyển phát nhanh PCS
Ngày cấp 13/08/2012.
Số GP: 1441/GP-BTTTT
Phạm vi: Quốc tế
Thời hạn: 10 năm
 
Ngày cấp 14/08/2012.
Số GP: 1453/GP-BTTTT
Phạm vi: Liên tỉnh
Thời hạn: 10 năm
 
51. Công ty cổ phần giao nhận vận tải Hải Hà
Ngày cấp 13/08/2012.
Số GP: 1443/GP-BTTTT
Phạm vi: Liên tỉnh
Thời hạn: 10 năm
 
52. Công ty cổ phần thương mại và truyền thông liên minh dầu khí
Ngày cấp 14/08/2012.
Số GP: 1455/GP-BTTTT
Phạm vi: Liên tỉnh
Thời hạn: 10 năm
 
53. Công ty cổ phần thương mại và giao nhận quốc tế Á Âu
Ngày cấp 22/08/2012.
Số GP: 1497/GP-BTTTT
Phạm vi: Liên tỉnh
Thời hạn: 10 năm
 
54. Công ty cổ phần dịch vụ chuyển phát nhanh Phương Trang  FUTA
Ngày cấp 02/10/2012.
Số GP: 1809/GP-BTTTT
Phạm vi: 17 tỉnh thành phố trực thuộc Trung ương: Hồ Chí Minh, Đồng Nai, Bà Rịa - Vũng Tàu, Bình Thuận, Lâm Đồng, Khánh Hòa, Đà Nẵng, Bình Định, Vĩnh Long, Cần Thơ, Hậu Giang, Kiên Giang, An Giang, Sóc Trăng, Bạc Liêu, Cà Mau, Đồng Tháp.
Thời hạn: 10 năm.
 
55. Công ty cổ phần thương mại và dịch vụ vận chuyển hàng hóa bằng đường hàng không HTEXPRESS
Ngày cấp 07/11/2012.
Số GP: 2100/GP-BTTTT
Phạm vi: Liên tỉnh
Thời hạn: 10 năm.
 
56. Công ty cổ phần chuyển phát nhanh hàng không Đông Nam Á
Ngày cấp 13/11/2012.
Số GP: 2145/GP-BTTTT
Phạm vi: Liên tỉnh
Thời hạn: 10 năm.
 
57. Công ty TNHH truyền thông và quảng cáo Đất Võ
Ngày cấp 3/12/2012.
Số GP: 2351/GP-BTTTT
Phạm vi: Liên tỉnh
Thời hạn: 5 năm.
 
58. Công ty cổ phần Bồ Câu
Ngày cấp: 12/12/2012.
Số GP: 2429/GP-BTTTT
Phạm vi: Liên tỉnh
Thời hạn: 10 năm.
 
59. Công ty cổ phần giao nhận hàng hóa & chuyển phát nhanh Á Châu
Ngày cấp: 17/12/2012.
Số GP: 2460/GP-BTTTT
Phạm vi: Liên tỉnh
Thời hạn: 10 năm.
 
60. Công ty cổ phần thương mại và chuyển phát nhanh 24/7 Việt Nam
Ngày cấp: 28/12/2012.
Số GP: 2587/GP-BTTTT
Phạm vi: Liên tỉnh
Thời hạn: 10 năm.
 
61. Công ty cổ phần thương mại CPN
Ngày cấp: 28/12/2012.
Số GP: 2588/GP-BTTTT
Phạm vi: Liên tỉnh
Thời hạn: 10 năm.
 
62. Công ty TNHH Quỳnh Vũ
Ngày cấp: 24/04/2013.
Số GP: 141/GP-BTTTT
Phạm vi: Liên tỉnh
Thời hạn: 10 năm
 
Ngày cấp: 24/04/2013.
Số GP: 142/GP-BTTTT
Phạm vi: Quốc tế
Thời hạn: 10 năm
 
63. Công ty cổ phần chuyển phát nhanh An Pha Nam
Ngày cấp: 07/09/2012.
Số GP: 1633/GP-BTTTT
Phạm vi: Quốc tế đi
Thời hạn: 10 năm
 
Ngày cấp: 07/09/2012.
Số GP: 1634/GP-BTTTT
Phạm vi: Liên tỉnh
Thời hạn: 10 năm
 
64. Công ty cổ phần Đầu tư Bưu chính Việt
Ngày cấp: 21/5/2013
Số GP: 178/GP-BTTTT
Phạm vi: Liên tỉnh
Thời hạn: 10 năm
 
65. Công ty cổ phần thương mại Mặt Trời Việt
Ngày cấp: 04/6/2013
Số GP: 208/GP-BTTTT
Phạm vi: Liên tỉnh
Thời hạn: 10 năm
 
66. Công ty cổ phần thương mại chuyển phát nhanh EPS
Ngày cấp:26/8/2013
Số GP: 334/GP-BTTTT
Phạm vi: Liên tỉnh
Thời hạn: 10 năm


67. Công ty TNHH thương mại và vận tải Thuận Phát
Ngày cấp:26/8/2013
Số GP: 335/GP-BTTTT
Phạm vi: Liên tỉnh
Thời hạn: 10 năm


68. Công ty cổ phần chuyển phát nhanh New Post
Ngày cấp:27/8/2013
Số GP: 336/GP-BTTTT
Phạm vi: Liên tỉnh
Thời hạn: 10 năm


69. Công ty TNHH Hoàng Phương
Ngày cấp: 30/8/2013
Số GP: 337/GP-BTTTT
Phạm vi: Liên tỉnh
Thời hạn: 10 năm


71. Công ty cổ phần chuyển phát nhanh quốc tế ITL
Ngày cấp: 16/10/2013
Số GP: 426/GP-BTTTT
Phạm vi: Liên tỉnh
Thời hạn: 10 năm.


72. Công ty cổ phần thương mại và chuyển phát Đồng Tâm
Ngày cấp: 17/10/2013
Số GP: 428/GP-BTTTT
Phạm vi: Liên tỉnh
Thời hạn: 10 năm.
73. Công ty TNHH chuyển phát nhanh Quốc tế ITL
Ngày cấp:16/10/2013
Số GP:426/GP-BTTTT
Phạm vi: Liên tỉnh


74. Công ty Cổ phần thương mại và chuyển phát Đồng Tâm
Ngày cấp: 17/10/2013
Số GP: 428/GP-BTTTT
Phạm vi: Liên tỉnh


75. Công ty TNHH chuyển phát nhanh DHA
Ngày cấp: 1/11/2013
Số GP: 442/GP-BTTTT
Phạm vi: Liên tỉnh


76. Công ty  cổ phần World Wide Trade And Express 41
Ngày cấp: 4/11/2013
Số GP: 443/GP-BTTTT
Phạm vi: Liên tỉnh


77. Công ty  cổ phần World Wide Trade And Express 41
Ngày cấp: 4/11/2013
Số GP: 444/GP-BTTTT
Phạm vi: Quốc tế

78. Công ty TNHH một thành viên bưu chính liên tỉnh Viettel
Ngày cấp: 13/12/2013
Số GP: 481/GP-BTTTT
Phạm vi: Liên tỉnh

79. Công ty TNHH một thành viên bưu chính liên tỉnh Viettel
Ngày cấp: 13/12/2013
Số GP: 482/GP-BTTTT
Phạm vi: Quốc tế

80. Công ty TNHH Sagawa Express Việt Nam
Ngày cấp: 24/12/2013
Số GP: 490/GP-BTTTT
Phạm vi: Liên tỉnh

81. Công ty TNHH Sagawa Express Việt Nam
Ngày cấp: 24/12/2013
Số GP: 491/GP-BTTTT
Phạm vi: Quốc tế

82. Công ty cổ phần đầu tư Thành Mỹ
Ngày cấp: 25/12/2013
Số GP: 494/GP-BTTTT
Phạm vi: Liên tỉnh

83. Công ty cổ phần giao nhận DPA Châu Á
Ngày cấp: 3/9/2013
Số GP: 349/GP-BTTTT
Phạm vi: Liên tỉnh

84. Công ty cổ phần Thương mại HTP
Ngày cấp: 9/1/2014
Số GP: 12/GP-BTTTT
Phạm vi: Liên tỉnh

 

85. Công ty TNHH Sắc Việt 
Ngày cấp: 17/1/2014
Số GP: 36GP-BTTTT
Phạm vi: Liên tỉnh
 86. Công ty Cổ phần CTLINK 
Ngày cấp: 29/07/2013
Số GP: 299/GP-BTTTT
Phạm vi: Liên tỉnh
Thời hạn: 10 năm
 

87. Công ty TNHH Thương mại Quốc tế Hưng Phát
Ngày cấp: 25/02/2014
Số GP: 74/GP-BTTTT
Phạm vi: Liên tỉnh
Thời hạn: 10 năm
 
88. Công ty Cổ phần chuyển phát nhanh G.N.N
Ngày cấp: 3/3/2014
Số GP: 81/GP-BTTTT
Phạm vi: Liên tỉnh
 
89. Công ty TNHH một thành viên bưu chính Viettel Hà Nội
Ngày cấp: 6/3/2014
Số GP: 83/GP-BTTTT
Phạm vi: Liên tỉnh
 
89. Công ty TNHH một thành viên bưu chính Viettel Hà Nội
Ngày cấp: 6/3/2014
Số GP: 84/GP-BTTTT
Phạm vi: Quốc tế
 
90. Công ty TNHH một thành viên bưu chính Viettel TP.Hồ Chí Minh
Ngày cấp: 25/3/2014
Số GP: 113/GP-BTTTT
Phạm vi: Liên tỉnh
 
91. Công ty TNHH một thành viên bưu chính Viettel TP.Hồ Chí Minh
Ngày cấp: 25/3/2014
Số GP: 114/GP-BTTTT
Phạm vi: Quốc tế

   Tệp đính kèm: Download

CÁC BÀI VIẾT KHÁC

Đối tác

  • liền kề lê trọng tấn
  • Thiết kế Website
  • Goldmark City
  • chung cư ecolife capitol
  • Abc
  • Vinhomes Trần Duy Hưng
  • Chung cư Goldmark City 136 hồ tùng mậu
  • Vinhomes Cầu Diễn
  • goldsilk complex
  • chung cư goldsilk vạn phúc