Thay đổi tên công ty, địa chỉ trụ sở chính có được tiếp tục sử dụng hóa đơn
Cập nhật: 7/29/2014 10:16:03 PM
Minh-Ngoc Rất nhiều doanh nghiệp thắc mắc việc thay đổi tên công ty, địa chỉ trụ sở chính của công ty có được tiếp tục sử dung hóa đơn đã đặt in hay không

Nhằm gỡ rối cho doanh nghiệp trong quá trình hoạt động, chúng tôi xin giải đáp như sau:

 

Căn cứ khoản 2, Điều 9, Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/3/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 51/2010/NĐ-CP ngày 14/05/2010 của Chính phủ quy định về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ thì:

 

- Đối với các số hóa đơn đã đặt in nhưng chưa sử dụng hết có in sẵn tên, địa chỉ trên tờ hóa đơn, khi có sự thay đổi tên, địa chỉ nhưng không thay đổi mã số thuế và cơ quan thuế quản lý trực tiếp, nếu tổ chức, hộ và cá nhân kinh doanh vẫn có nhu cầu sử dụng hóa đơn đã đặt in thì thực hiện đóng dấu tên, địa chỉ mới vào bên cạnh tiêu thức tên, địa chỉ đã in sẵn để tiếp tục sử dụng và gửi thông báo điều chỉnh thông tin tại thông báo phát hành hóa đơn đến cơ quan thuế quản lý trực tiếp (mẫu số 3.13 Phụ lục 3 ban hành kèm theo Thông tư này).


- Trường hợp có sự thay đổi địa chỉ kinh doanh dẫn đến thay đổi cơ quan thuế quản lý trực tiếp, nếu tổ chức, hộ, cá nhân có nhu cầu tiếp tục sử dụng số hóa đơn đã phát hành chưa sử dụng hết thì đóng dấu địa chỉ mới lên hóa đơn, gửi bảng kê hóa đơn chưa sử dụng (mẫu số 3.10 Phụ lục 3 ban hành kèm theo Thông tư này) và thông báo điều chỉnh thông tin tại thông báo phát hành hóa đơn đến cơ quan thuế nơi chuyển đến. Nếu tổ chức, hộ, cá nhân không có nhu cầu sử dụng số hóa đơn đã phát hành nhưng chưa sử dụng hết thì thực hiện hủy các số hóa đơn chưa sử dụng và thông báo kết quả hủy hóa đơn với cơ quan thuế nơi chuyển đi và thực hiện thông báo phát hành hóa đơn mới với cơ quan thuế nơi chuyển đến.

 

Thực tế thực hiện tại cơ quan thuế như sau:

 

Trường hợp doanh nghiệp không thay đổi cơ quan thuế quản lý trực tiếp:

 

- Bản sao đăng ký kinh doanh thay đổi gần nhất (3 bản)

- Con dấu vuông chứa thông tin thay đổi (tên công ty hoặc địa chỉ thay đổi) 

- Phô tô liên 2 hóa đơn đầu tiên trong số hóa đơn còn lại chưa sử dụng (3 bản) 

(doanh nghiệp thực hiện đóng dấu vuông chứa tên, địa chỉ mới vào bên cạnh tiêu thức tên, địa chỉ đã in sẵn trên bản phô tô hóa đơn tiếp tục sử dụng gửi đến cơ quan thuế)

- Thông báo điều chỉnh thông tin tại thông báo phát hành hóa đơn Mẫu số 3.13 Phụ lục 3 ban hành kèm theo Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/3/2014 của Bộ Tài chính (3 bản)

 

Trường hợp doanh nghiệp thay đổi cơ quan thuế quản lý trực tiếp:

 

- Bản sao đăng ký kinh doanh thay đổi gần nhất (3 bản)

- Con dấu vuông chứa thông tin thay đổi (tên công ty hoặc địa chỉ thay đổi) 

- Phô tô liên 2 hóa đơn đầu tiên trong số hóa đơn còn lại chưa sử dụng (3 bản) 

(doanh nghiệp thực hiện đóng dấu vuông chứa tên, địa chỉ mới vào bên cạnh tiêu thức tên, địa chỉ đã in sẵn trên bản phô tô hóa đơn tiếp tục sử dụng gửi đến cơ quan thuế)

- Thông báo điều chỉnh thông tin tại thông báo phát hành hóa đơn Mẫu số 3.13 Phụ lục 3 ban hành kèm theo Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/3/2014 của Bộ Tài chính (3 bản)

- Bảng kê hóa đơn chưa sử dụng (mẫu số 3.10 Phụ lục 3 ban hành kèm theo Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/3/2014 của Bộ Tài chính) ( 3 bản)

Biểu mẫu doanh nghiệp tham khảo dưới đây 

   Tệp đính kèm: Download

CÁC BÀI VIẾT KHÁC

Đối tác

  • liền kề lê trọng tấn
  • Thiết kế Website
  • Goldmark City
  • chung cư ecolife capitol
  • Abc
  • Vinhomes Trần Duy Hưng
  • Chung cư Goldmark City 136 hồ tùng mậu
  • Vinhomes Cầu Diễn
  • goldsilk complex
  • chung cư goldsilk vạn phúc